Onlinekurser

Kurser online

Vi har även onlinekurser i skrivande, som du kan gå helt i din egen takt. Kurserna består av förinspelade videoföreläsningar, texter, bilder och annan media.

NY! Skrivmånaden

Skrivmånaden är en kurs som löper över fyra veckor, där du stegvis värmer upp ditt skrivande och fördjupar det allt eftersom månaden fortskrider. Syftet är alltså att du ska skriva varje dag i 28 dagar. Det viktiga är inte resultatet utan att du skriver något varje dag. 

Läs mer och gå kursen

Kom i gång med ditt skrivande

Kursen passar dig som vill ha verktyg för att komma i gång med ditt skrivande och få konkreta tips och skrivövningar på vägen. Vår förhoppning är att du, efter kursens slut, ska känna att skrivandet är mer görbart och lustfyllt. 

Läs mer och gå kursen

Kom i gång med ditt skrivande

Kursen passar dig som vill ha verktyg för att komma loss i ditt skrivande och få konkreta tips och skrivövningar på vägen. Vår förhoppning är att du, efter kursens slut, ska känna att skrivandet är mer görbart och lustfyllt. 

Läs mer och gå kursen

Kom i gång med ditt skrivande

Kursen passar dig som vill ha verktyg för att komma loss i ditt skrivande och få konkreta tips och skrivövningar på vägen. Vår förhoppning är att du, efter kursens slut, ska känna att skrivandet är mer görbart och lustfyllt. 

Läs mer och gå kursen