Är det någon åldersgräns på »Börja skriva« och »Skriv din roman«?

Vi brukar säga att nedre åldersgränsen är 15 år, men det är ingenting som är skrivet i sten. Vi har haft deltagare som varit mellan 15-85. En blandad grupp är en givande grupp!