Måste jag ha en färdig romanidé för att gå romankursen?

Nej, det räcker med att du har en vag idé. Vissa deltagare på Skriv din roman har kommit en bra bit in i skrivprocessen, andra är precis i startgroparna. Det viktiga är att du har något att utgå från (kanske ett tema du vill utforska eller en bild du inte kan släppa), så jobbar vi med att utveckla idén under helgen.