Är kurserna avdragsgilla om man har företag och verkar inom det litterära området?

Ja!