Jag skriver på ett annat språk, är det okej?

Du får skriva på vilket språk du vill under kursen, men till textsamtalet önskar vi att du lämnar in en text på svenska eller möjligen engelska. Vi har även haft ett antal norska deltagare och det har gått fint. Viktigt att komma ihåg är dock att kursen som helhet ges på svenska.