Kan man boka er för att hålla skrivworkshop på bibliotek eller skolor?

Ja, det går jättebra att boka oss till workshops för såväl barn, tonåringar och vuxna, antingen på bibliotek eller skola. Läs mer om det här: Boka oss.