Måste man låta någon läsa ens text? Måste man läsa sina texter högt?

Man måste ingenting – man går kursen för sin egen skull och gör det som passar en själv bäst. Det är alltid tillåtet att stå över. Däremot uppmuntrar vi att man delar med sig av sina texter! Det är utvecklande att höra sin text läsas högt och att testa den på andra läsare. Textsamtalen är nästan alltid den del av kursen som deltagarna är mest nervösa för innan – men som visar sig vara mest givande.